Walter Smoked! | Onze algemene voorwaarden

Walter Smoked! is een onderdeel van Walter Kookt vof en is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 09214393.

Begrippen:
 • Opdrachtgever: Individu of groep die deel wenst te nemen aan een evenement verzorgt door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer: Walter Smoked!
Reserveringen en betaling
 • Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
 • Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwd.
 • Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een bevestiging toe laten komen.
 • Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum van het evenement.
 • Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL70RABO0179145185 onder vermelding van het factuurnummer.
 • Het aantal deelnemers bedraagt per evenement minimaal 50 personen. Bij minder dan 50 personen dan rekenen wij een toeslag. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.
 • Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer nihil, indien de afmelding meer dan 10 dagen van te voren geschied.
 • Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit vooraf met de opdrachtgever besproken te worden of dit mogelijk is.
 • De reservering is officieel indien de aanmelding is bevestigd door de schriftelijke bevestiging.
 • Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.
Annuleren
 • Bij annulering van meer dan 10 dagen voor aanvangsdatum van het evenement door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvangsdatum van het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 • Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van het evenement door de opdrachtgever zijn de kosten 100% van het factuurbedrag.
 • Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever en of diens gasten op de datum van het evenement wordt de factuur voor 100% verstuurd.
Aansprakelijkheid
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever tengevolge van deelname aan onze activiteiten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
Algemene huisregels
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de opdrachtnemer opvolgen, vooral die met betrekking tot veiligheid.
 • Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van tenminste dezelfde waarde te gebruiken.

De producten en gerechten van Walter Smoked!! kunnen allergenen bevatten zoals ei, glutenbevattende granen, lupine, melk (inclusief lactose), mosterd, noten, pinda’s, schaaldieren, selderie, sesam, soja, sulfiet, vis en weekdieren. Heeft u een allergie? Meld het ons!

Copyright januari 2020 Walter Smoked!